Casinotempen 2022

CasinoTempen 2022 är Casinofebers egen marknadsundersökning. I den här artikeln kan du läsa mer om hur undersökningen gick till. Du kan läsa om screeningsprocessen samt vilken typ av frågor vi ställde. Undersökningen ligger till grund för flera av våra artiklar.

Annonsinformation

Casinofebers rapport om svenska nätcasinomarknaden

Frågan om vad som särskiljer den svenska spelaren och dess preferenser har väckt stor nyfikenhet här på Casinofeber. Därför har vi nyligen tagit kontakt med Reflect Företagsutveckling AB – ett oberoende forskningsinstitut – för att göra en marknadsundersökning.

Enkäten besvarades av 4 382 personer i en riksrepresentativ webbpanel. Av dessa 4 382 var det totalt 1 052 som föll in i våra tre målgrupper:

 1. Aktiva nätcasinospelare - 501 personer
 2. Potentiella spelare - 318 personer
 3. Tidigare spelare - 233 personer
Övergripande statistik om svenska onlinecasinospelarens preferenser

Att låta de tre målgrupperna (aktiva, potentiella och tidigare spelare) svara på enkätens frågor öppnar upp för en förståelse av den svenska nätcasinomarknaden och dess komponenter: operatörerna, besökarna och hur de står i samspel med varandra.

I vår rapport tacklar vi en mängd olika frågor. Några av dessa är grundläggande, så som:

 • Vad är din månadsinkomst?
 • Hur ser din boendesituation ut?
 • Vad har du studerat?

Detta ger oss en tydligare bild av den typiska casinospelaren:

Övergripande statistik om svenska onlinecasinospelares personligheter med skillnader mellan könen

En del av frågorna rör preferenser, som till exempel:

 • Vad tilltalar dig mest när du väljer ett casino?
 • Vilket bonusalternativ lockar dig mest?
 • Vad är det som är speciellt med ditt favoritcasino?
Visste du att?

Ett lågt omsättningskrav är en stor favorit bland svenska folket, även om det medför en låg bonussumma.

Enkäten behandlar också frågor om agerande, så som:

 • Berättar du för din respektive om ditt spelande?
 • Har du haft problem med en bonus eller vinstuttag?
 • Hur kommer det sig du inte läste igenom casinots regler och villkor?
Visste du att?

60% av alla nätcasinospelare med partner/sambo berättar ej för sin respektive om sitt spelande. Här kan du läsa vår artikel om hur många som berättar om sitt spelande

De unika frågorna gör att vi kan öka förståelsen för de olika målgrupperna i sig, medan de frågor som vi har ställt till alla grupper möjliggör enkla jämförelser.

Höjdpunkter från de potentiella spelarna

Övergripande statistik om den potentiella nätcasinospelarens preferenser

Höjdpunkter från de tidigare spelarna

Övergripande statistik om de tidigare onlinecasinospelarens preferenser

Svenska Spel anses vara det säkrare alternativet

Casinotempens stora bredd gör att mönster framträder över flera målgrupper. Ett resultat som sticker ut bland mängden är svaren frågan om hur säkert spelarna anser Svenska Spel är i jämförelse med andra nätcasinon med svensk licens.

Svarsalternativen var:

 1. Mer säkert
 2. Lika säkert
 3. Mindre säkert

Alla tre målgrupper anser att Svenska Spel är ett säkrare alternativ. Detta trots att Svenska Spel följer samma säkerhetsprotokoll som alla andra tack vare den svenska spellicensen.

Vad vi vill förstå

Vi vill inte endast ha ett fastare grepp om hur casinospelandet i vårt land fungerar på en samhällelig eller ekonomisk nivå. Vi tror även att en ökad kunskap om individens handlingsmönster och resonerande kring sitt eget agerande är essentiellt för att främja vidare diskussion om spelberoende och närbesläktade kulturella fenomen, som till exempel frågor om tabu - pratar vi i Sverige för lite om vårt spelande?

Vi kommer att djupdyka i detta för att se kopplingen mellan det och annan information som redan finns ute på marknaden.

Andra intressanta studier

Spelinspektionen har genomfört en hel del bra arbete inom denna sektor, som deras årliga rapportering av spelvanor, men mer data krävs.

Insamlingsmetod och analys

Undersökningens fältarbete och analys genomfördes av Reflect Företagsutveckling AB – ett oberoende undersökningsinstitut. Studien genomfördes i en riksrepresentativ webbpanel hos Norstat där 4 382 personer valde att besvara enkäten. Av dessa var 501 nätcasinospelare, ytterligare 318 uppgav att de kunde tänka sig att prova nätcasino och 233 hade tidigare spelat nätcasino men slutat. Totalt 1 052 personer besvarade alltså hela enkäten, medan övriga 3 330 ej tillhör målpopulationen och screenades ut.

Totalt tillfrågades 11 093 personer i Norstats panel, varav alltså 4 382 valde att delta (och först då fick veta vad enkäten handlade om). För att säkra att andelen nätcasinospelare i Sverige uppskattades så korrekt som möjligt har andelarna vägts med avseende på kön och ålder för att korrigera eventuella skevheter utifrån skillnader i benägenhet att klicka på undersökningslänken (delta i undersökningen).

Som extra kontroll ställdes dessutom screeningfrågor (om de har spelat nätcasino osv.) i en mängd andra undersökningar (om vitt skilda ämnen) med samma resultat som huvudmätningen. Ytterligare 7 605 personer besvarade screeningfrågorna på detta sätt.

Se vår fullständiga rapport nedan:

Innehållsansvarig

Jag är en smålänning som i Uppsala läste mig till en master i retorik. Detta eftersom att jag älskar att läsa texter extremt noga, att tänka på kontextens makt, samt att skilja lögn från sanning, där dessa verkar gå in i varandra. Annars gillar jag italiensk fotboll.

Senast uppdaterad: 30 maj 2024