Hur många berättar om sitt casinospelande för sin partner?

I vår undersökning CasinoTempen frågade vi aktiva spelare på online casino om de har berättat för sin partner att de har spelat. Majoriteten svarade nej på den frågan. I artikeln går vi djupare in på svaret.

Annonsinformation

En ny rapport om spelarnas vanor och ovanor

I vår senaste studie var vi nyfikna över att få en skarpare bild av de svenska casinospelarnas beteende. En av de många frågorna vi ställde där var vilka personer respondenterna har berättat om sitt spelande på nätcasino för.

Men hjälp av ett oberoende undersökningsinstitut fick vi svar från 1 052 personer via en riksrepresentativ webbpanel. Av dessa 1 052 så hade 501 personer spelat på nätcasino de senaste 12 månaderna. Mer information om studien finner du i vår svenska marknadsundersökning om nätcasino.

Majoriteten av svenska folket berättar ej om sitt casinospelande för sin partner

Först ställdes följande fråga till de aktiva spelarna:

“Brukar du berätta för vänner och bekanta att du spelar casino på nätet, eller är det något som du oftast håller för dig själv? Vänligen markera de du brukar berätta för”

Statistik om svenska casinospelares öppenhet med sitt spelande

Här kan vi bland annat se att en femtedel av de aktiva spelarna inte berättar för någon alls om sitt spelande. Vi ser även att ungefär en tredjedel inte berättar för sin familj eller nära vänner.

Vi gick vidare med frågan om respondenten berättar för sin sambo eller partner genom att isolera de aktiva spelarna som har partner eller sambo. Då fick vi följande resultat:

Statistik om svenska casinospelares öppenhet med sitt spelande för sin sambo

Det är alltså hela 60% av aktiva online casinospelare i Sverige som inte berättar om sitt spelande för sin partner eller sambo. En siffra som förvånande oss. Hur kan det stämma? Vad beror denna höga siffra på?

Först och främst är det så att målgruppen som vi här kallar för ‘aktiva spelare’ består av svenskar som spelat nätcasino minst en gång de senaste 12 månaderna. Spelar man en enstaka gång och inte tänker mer på det, så är det kanske inte så mycket att berätta - det rör sig i alla fall inte nödvändigtvis om något hemlighetsmakeri. Men de som spelar oftare än så, då?

Resultat från de mer aktiva spelarna

Isolerar vi från den större gruppen de spelare som spelar en gång i veckan eller mer, får vi följande resultat:

Statistik om mer aktiva svenska casinospelares öppenhet med sitt spelande för sin sambo

Här ser vi att även hos denna grupp av spelare, aktiva minst en gång i veckan, är det över hälften som inte berättar om sitt spelande för sin partner. Är 53% egentligen uppseendeväckande? Å ena sidan är det kanske mänskligt att man talar mindre om något som eventuellt är ett större problem. Men å andra sidan känns det viktigare att tala om återkommande händelser, och därför än märkligt att inte berätta något.

Ja, vad för aktiviteter är det som man talar om och inte i ett förhållande, och varför? Hemlighåller man pingisträningen på tisdagar? Nattmackan efter det sena fredagspasset? Festcigaretterna?

Vi kollade vår statistik från fler vinklar, för att gräva djupare i denna fråga.

Ser vi någon skillnad bland kvinnor och män?

Statistik om aktiva svenska casinospelares öppenhet med sitt spelande för sin sambo, uppdelat i kön

Ja, det finns alltså en skillnad mellan kvinnor och män. Aktivt spelande kvinnor (på 47%) är nästan 10 procentenheter troligare att berätta för sin sambo än männen (38%). Skäms män mer? Är kvinnor öppnare? Vår data ger oss inga svar om dessa frågor.

Om det har med skam att göra, borde inte det i sådana fall betyda att folk som upplever någon form av problem med sitt spelande har lägre chans att berätta om sitt spelande? Här är statistiken för berättandeprocent av aktiva spelare som haft problem med att få ut vinster:

Statistik om aktiva svenska casinospelare som också har problem med att få ut vinsters öppenhet med sitt spelande för sin sambo

I detta diagram ser vi att 38% av aktiva spelare som befinner sig i ett förhållande och har haft problem med att att få ut vinster inte berättar för sin sambo. Detta är en skillnad på endast 2%, men det är ändå en skillnad.

Om detta har med skam eller inte att göra är svårt att säga. Vi ville mest gräva lite i frågan och pröva olika sätt på vilka vi kan använda all den statistik som vi samlade in i Casinotempen. Vi avslutar vår studie med att räkna upp tre egenskaper som gör dig mindre trolig att berätta om ditt online casinospelande för din partner:

  • Du spelar ofta
  • Du har problem med att få ut vinster
  • Du är en man

Innehållsansvarig

Jag är en smålänning som i Uppsala läste mig till en master i retorik. Detta eftersom att jag älskar att läsa texter extremt noga, att tänka på kontextens makt, samt att skilja lögn från sanning, där dessa verkar gå in i varandra. Annars gillar jag italiensk fotboll.

Senast uppdaterad: 17 mars 2023