Spelmissbruk & Spelberoende

Mer om hur du känner igen spelmissbruk

Annonsinformation

Mycket nytt sedan 2019

Mycket har hänt på området spelberoende sedan 2019 som innebär ett ökat skydd för spelaren. Bland annat krävs nu en svensk licens av alla casinon som ska verka på svenska marknaden. Dessutom finns tjänsten SpelPaus där spelare kan välja att stänga av sig från spel helt.

Allmänt om spelberoende och spelmissbruk

Olika former av spel har funnits i de flesta samhällen under en mycket lång tid. Att spela om varor, tjänster eller pengar är således inte något nytt. Under den senare tiden har dock spelutbudet markant ökat och det finns en mycket stort antal spelaktörer på i princip alla marknader i världen. Den främsta orsaken till denna ökning är förstås Internet och därmed olika former av nätbaserade spel. Numera har de allra flest tillgång till olika spel om pengar, var som helst och när som helst. Denna generella ökning har förstås även ökat antalet personer som utvecklar spelproblem. Man anser framförallt att de som spelar spel där tiden mellan insats och utbetalning är kort löper störst risk att utveckla ett ohälsosamt spelande. Detta tror man främst beror på att man då har möjligheten att spela många spel under en kort tid vilket gör det lättare att utveckla ett beroende.

I Sverige har man relativt tidigt uppfattat problematiken med spel om pengar och man har därför ganska god bild av hur det ser ut för befolkningen. Folkhälsomyndigheten räknar med att kring två procent av landets befolkning har någon typ av spelproblem. Man kan även se att detta har ökat med tiden, framförallt då nätspel introducerades. Statistiskt kan man även se att kring 0,4% av befolkningen har ett mycket allvarligt spelproblem. Denna siffra tenderar även att stadigt öka. Omkring fyra procent av befolkningen ligger i riskzonen för spelproblem. Med detta menas att man löper risk av att hamna i ett spelmissbruk om man fortsätter med sitt spelande. Det finns även statistik som visar att det förr nästan bara var män som utvecklade spelproblem men att det numera även berör kvinnor. Detta tror man beror främst på marknadsföring av spelbolag där fokus under senare tid har varit att locka kvinnor att börja spela.

Folkhälsomyndigheten anser att spel om pengar nu är en folkhälsofråga i Sverige. Kriterierna för att något ska klassas som en folksjukdom är att det ska drabba många och kan ha allvarliga konsekvenser. Man har därför numera ett antal stödlinjer samt information och hjälp att tillgå den som utvecklar ett problem med spel om pengar.

Problematiken med spelberoende och spelmissbruk kan även ses som dubbel. Detta då det även drabbar anhöriga till den som har utvecklat ett spelproblem. Det kan vara rent ekonomisk då pengar kan "försvinna" från familjen eller att det förstör relationer. Då det kan vara svårt att erkänna att man har ett spelproblem är det vanligt att spelmissbrukare ljuger för sina anhöriga om hur mycket pengar de spelar för eller vart pengar har tagit vägen. Detta kan i sig skapa svek som kan vara svåra att förlåta för anhöriga och på så vis kan spelberoende påverka många människors liv.

Vad är ett spelberoende?

Tillståndet spelproblem kan vara svårt att definiera men handlar främst om att man själv inte klarar av att hantera sitt spelande om pengar. Detta kan påverka de flesta delar av livet men brukar främst synas i att den ekonomiska situationen försämras och att det kan påverka arbete samt relationer negativt. Spelmissbruk eller spelproblem klassas i Sverige idag som ett sjukdomstillstånd. Det går att likställa detta psykiatriskt tillstånd med andra typer av missbruk så som alkoholmissbruk.

Det är vanligt att den som är spelberoende och har utvecklat ett allvarligt problem inte själv kan se detta. Detta är en av svårigheterna med att kunna få rätt hjälp om man har utvecklat ett problem. Det är därför tämligen vanligt att någon som lever med ett spelberoende kan göra detta under mycket lång tid innan man lyckas bryta mönstret och få den behandling som man kan behöva.

Eftersom att de allra flesta som spelar om pengar kommer att förlora i det långa loppet blir det förstås kostsamt att utveckla ett spelberoende. Samtidigt är det förstås troligt att man även vinner pengar lite då och då. Det är vanligt att spelmissbrukare utvecklar en orealistisk syn av det egna spelandet. Många tror att man kan vinna tillbaka de pengar som man har förlorat och spelar vidare i förhoppningen av att detta går att uppnå. De allra flesta spelmissbrukare lånar pengar för att kunna spela. Efter ett tag är det många som ser spelandet som sin enda chans att kunna betala tillbaka de pengar man har lånat. Detta förvärrar vanligtvis endast situationen och leder till att man hamnar i en ond cirkel.

Det finns även de som utvecklar ett spelproblem när det finna andra psykiska problem i grunden. Som exempel finns det de som spelar för att man lever i en dålig relation eller har alkoholproblem eller liknande problem. Spel om pengar kan då vara ett sätt att "fly" verkligheten och tänka på annat än de verkliga problemen. På så vis kan ett spelberoende påminna mycket om ett drogberoende då man främst missbrukar för att dämpa olika negativa känslor.

Symptom vid spelproblem

Man utvecklar i regel inte ett spelproblem över ett par dagar. Detta är snarare en beteende som utvecklas över en längre tid och det kan därför vara svårt att inse att man har ett problem. Detta gäller även för anhöriga då spelproblem ofta är förknippat med lögner för att dölja att man har ett problem. De vanligaste symptomen på att man har ett spelproblem är:

  • Man tänker mycket på spel i sin vardag. Mer och mer tid kretsar kring vilka spel man ska spela och hur man ska få pengar till att spela.
  • För att bibehålla spänningen i att spela om pengar krävs det större summor att spela för.
  • Man blir märkbart negativt påverkad av att inte kunna spela. Detta kan vara för att man inte har pengar till att spela eller för att det inte finns möjlighet att spela.
  • Spelandet blir ett sätt att undvika problemen som i sig ofta har uppstått just för att man spelar.
  • Man försöker vinna tillbaka redan förlorade pengar. Detta även fast man innerst inne vet att detta är omöjligt.
  • Man ljuger och mörkar sitt spelande. Detta kan vara för anhöriga eller vänner. Ofta vill man inte helt erkänna hur mycket pengar eller tid som man lägger på spel om pengar.

Tips för att undvika att utveckla ett spelproblem

Om man själv tror att man befinner sig i riskzonen för att utveckla ett spelberoende finns det numera mycket man kan göra själv. De allra flesta spelar nuförtiden på nätet och dessa spelbolag ger ofta goda möjligheter att begränsa sitt spelande och tar större och större ansvar för att inte deras spelare ska hamna i ett spelberoende. Ofta kan man sätta insättningsgränser, tidsgränser och/eller förlustgränser direkt på spelsidan. Vi har skrivit en artikel om ansvarsfullt spelande där du kan läsa mer om de varningssignaler som man kan hålla utkik efter för att se om spelandet börjar gå över styr.

En god ide är även att tänka över om man kan berätta för vänner och anhöriga om sitt spelande. Känns det som man inte vill berätta hela sanningen borde man fundera över om man har ett hälsosamt spelande.

Tips vid spelberoende

Om man har utvecklat ett spelberoende/spelmissbruk finns det numera mycket hjälp att få. Eftersom att spelberoende ses som en psykisk sjukdom i Sverige har man rätt till vård genom sin vanliga vårdcentral.

Det finns till detta en hel del hjälp att få genom stödlinjer och öppna möten för spelmissbrukare. Många kan spelberoende kan bära på mycket skam kring sitt missbruk och det kan därför vara svårt att berätta för anhöriga och vänner. Detta kan dock vara nödvändigt för att man ska ha möjligheten att kunna förändra sitt beteende.

Känner man att man ligger i riskzonen finns det även mycket man kan göra på egen hand. Det finns mängder av information och tips att tillgå på nätet och en god ide kan vara att börja skriva ner när man spelar. Man kan då försöka att precisera varför man spelade, hur det kändes innan och hur det kändes efter det att man spelade. På detta vis kan man många gånger själv komma underfund med varför man spelar och hur man kan förändra sitt beteende.

Ekonomiska svårigheter

Många spelmissbrukare har stora skulder som förstås finns kvar även när man har slutat spela. Det finns hjälp genom Stödlinjen om hur man ska gå tillväga med detta. Ofta har spelare tagit många olika lån till dåliga räntor för att kunna finansiera sitt spelande. Om man pratar med sin bank och förklarar sin situation finns det en möjlighet att förbättra lånevillkoren och samla mindre lån till ett större.

Den ekonomiska sidan av spelberoende kan vara en av orsakerna till att många fortsätter sitt spelande och försämrar sin situation. Det kan vara viktigt att förstå att det nästan alltid går att lösa stora skulder. Man måste dock aktivt se över hur den egna ekonomin faktiskt ser ut och vilka möjligheter man har att betala tillbaka skulden. Detta gör man enklast hos en bank. Det kan vara bra att veta att banker omfattas av en banksekretess och kan således inte dela information som man delger. Har man dessutom någon anhörig som är villig att hjälpa till med den ekonomiska situationen över tid finns det goda möjligheter att kunna betala av stora skulder inom en rimlig tid.

Innehållsansvarig

Jesper är den som ser till att CasinoFeber kontinuerligt förbättras och ger mer värde till våra besökare. Med fokus på att information ska vara korrekt och presenterad på ett enkelt sätt får han alla att känna sig trygga i sitt val av casino.

Senast uppdaterad: 18 feb 2022