Finns de skillnader bland låntagare som spelar lite och de som spelar mycket?

​Vi var nyfikna på om det är något som skiljer sig mellan de som spelar för stora summor pengar per månad och för de som spelar för mindre summor. Skiljer deras ekonomiska situation, övriga konsumtionsvanor och medelinkomst var bland annat frågor vi var intresserade av. Men även hur demografin skiljer sig, samt hur deras relation till spel verkar förhålla sig. Och det vi kan säga är att det skiljde sig en hel del på många punkter.

Annonsinformation

Olika typer av spelare

​Den hypotes vi gick in med när vi valde att utforska det här ämnet var att det finns olika typer av spelare, storspelare och lite mer vardagsspelare – samt några där mitt emellan.

Vad som anses som mycket och lite är förstås individuellt, men så här gjorde vi uppdelningen:

  • Spelar lite = upp till 500 kr/mån
  • Spelar mellan = 501 – 1 000 kr/mån
  • Spelar mycket = 1 001 – 2 500 kr/mån
  • Spelar väldigt mycket = över 2 500 kr/mån

Storspelare konsumerar mer

Det vi kunde se var att ju mer låntagarna spelade desto mer spenderade de också på övrig konsumtion. 

Konsumtion bland låntagarna som spelar lite:

Konsumtion bland låntagarna som spelar väldigt mycket:

​Skillnaden mellan de som spelar lite och de som spelar väldigt mycket var rejäl. De som spelar väldigt mycket konsumerar nästan dubbelt så mycket som de som spelar lite.

Det vi ser är också att det är inte endast summan de konsumerar som skiljer sig, utan även vad de lägger sina pengar på.

​Så här såg den totala konsumtionen ut för alla kategorier av spelare:

SpelargruppSumma konsumtion
Spelar lite7 256 kr/mån
Spela mellan8 171 kr/mån
Spela mycket10 574 kr/mån
Spelar väldigt mycket15 385 kr/mån

Men storspelarna har också högst medelinkomst

​Det här ledde oss vidare till att vilja undersöka hur medelinkomsten såg ut bland de olika spelargrupperna. En hög konsumtion behöver inte vara ett problem om även inkomsten är hög, och vad som anses vara mycket pengar varierar såklart beroende på ekonomisk situation.

Så här såg medelinkomsten ut för de olika spelargrupperna:

​De som spelar allra mest har också en betydligt högre medelinkomst per månad. Vilket kan förklara deras höga konsumtion.

Det som däremot fångade vår uppmärksamhet var att de som spelar mycket har något mindre medelinkomst än de som spelar mellan, trots att de konsumerar cirka 2 400 kronor mer i månaden.

Ekonomisk situation - då ser det annorlunda ut

Det skulle då betyda att de som har den tuffaste ekonomiska situationen är de som spelar mycket. I undersökningen Lånetempen så frågade vi även om ekonomisk situation, och utifrån de svaren stämde det inte helt överens med svaren på konsumtion och medelinkomst.

Utan istället var det de som spelar väldigt mycket som upplever sig ha svårast ekonomisk situation, trots deras höga medelinkomst. 

De som spelar lite, mellan eller mycket verkar uppleva att de har en hyfsat likadan ekonomisk situation. Medan de som spelar väldigt mycket sticker ut mer i sina svar. 

Värt att uppmärksamma är dock att har man inte stenkoll på sin ekonomi är den här frågan kanske mer en känsla av hur ekonomin ser ut, än hur det faktiskt är.

Ökar risken för spelproblem ju mer någon spelar?

Enligt den datan vi har fått in från våra 1 000 låntagare i Lånetempen verkar det finnas ett samband mellan problematiskt spelande och de som spelar för stora summor pengar varje månad.

Den slutsatsen drar vi från att de som spelar väldigt mycket var också de som i störst utsträckning

  • Har lånat pengar till spel
  • Har upplevt sitt eget spelande som problematiskt
  • Är registrerade hos spelpaus

Lånat till spel

​Vi kan alltså se att de som spelar för över 2 500 kronor i månaden har i mycket större utsträckning lånat pengar till spel.

Känt problem med sitt spelande

​Även här kan vi se att de som spelar för 2 500 eller mer per månaden i mycket större utsträckning har upplevt problem med sitt eget spelande de senaste 12 månaderna än övriga låntagare som också spelar.

Registrerad hos Spelpaus

​Det är alltså 22% av de som spelar för mer än 2 500 kronor i månaden som är registrerade hos Spelpaus, vilket innebär att de spelar på casinon utan svensk licens.

Vi kan alltså se en trend bland de som spelar mycket som kan ses som oroväckande. Spela på casino kan vara en rolig och spännande aktivitet men det är viktigt att alltid spela ansvarsfullt.

Känner du problem med ditt spelande finns det hjälp att få - och spela aldrig för mer pengar än vad du har råd att förlora. 

Demografi för de olika spelargrupperna

Vi tog oss en titta på om det skiljer sig något särskilt gällande demografin bland de olika spelargrupperna.

För en del faktorer var det ingen nämnbar skillnad beroende på hur mycket någon spelade. Exempelvis var i landet eller vilket parti låntagarna röstar på såg likadant ut oavsett hur mycket de spelade.

Vilken åldersgrupp spelar mest?

När det kom till vilka åldersgrupper som spelar mest kunde vi se att det skiljde sig en del.

​Det är alltså tydligt att det är de yngre låntagarna som spelar mest. Framför allt låg den stora skillnaden hos de manliga låntagarna, medan de bland kvinnorna mer något mer jämnt fördelat.

Skillnad bland män och kvinnor

​Så här såg fördelningen ut mellan kvinnor och män i de olika spelargrupperna:

Ju högre spelsumma per månad desto större andel män är alltså representerade. I vår artikel om låntagares spelvanor kunde vi rapportera om att män spelar för större summor i månaden än kvinnor. Och även här ser vi alltså tydligt att det stämmer. 

Innehållsansvarig

Alexandra har arbetat med content inom casinobranschen sedan 2016. Är det något hon har koll på så är det just casino. Hon levererar allt ifrån guider om hur du spelar säkert till recensioner av de senaste casinosidorna.