Lånetempen 2023

Den svenska ekonomin har under 2023 varit tuff och dyster på många sätt. Inflationen har varit hög, vilket har lett till höga räntor och ökade priser på livsmedel. Dessutom, har den svenska kronan successivt tappat i värde under året. Allt detta har således lett till tuffare levnadsförhållanden för svenskarna.

Annonsinformation

Casinofebers rapport om svenska låntagare

Enligt SCB är svenska hushåll högt belånade jämfört med de flesta andra europeiska länder. På Casinofeber ville vi undersöka hur svenska låntagares konsumtionsvanor ser ut i dessa tider, med en fördjupning på spel om pengar.

Svenska låntagares konsumtion- och spelvanor

Med hjälp av Reflect Företagsutveckling AB som är ett oberoende forskningsinstitut genomfördes en marknadsundersökning.

Totalt valde 4 480 personer att delta, men endast 1 000 av dessa blev utvalda och fick fortsätta med undersökningen. Kriteriet för att bli utvald var att den svarande hade tagit något typ av privatlån eller handlat på avbetalning de senaste 12 månaderna.

Se vår fullständiga rapport nedan:

Deltagarna fick svara på grundläggande frågor om sig själva. Detta för att få en bättre bild av demografin av svenska låntagare.

Deltagarna fick bland annat svara på frågor om:

 • Kön
 • Ålder
 • Boendesituation
 • Inkomst
 • Utbildning
 • Civilstånd
 • Partisympatier

Vilka lån är vanligast?

Den första frågan vi ställde var vilken typ av lån deltagarna har tagit under de senaste 12 månaderna. Det här var också screeningfrågan då vi endast ville undersöka låntagare med någon typ av privatlån eller köp på avbetalning. Alltså inte personer som endast har bolån, studielån, billån från bilåterförsäljare eller leasingavtal på bil.

Det visade sig att köp på avbetalning var det allra vanligaste. 

 • 62% hade gjort minst ett köp på av betalning.
 • 42% hade tagit någon typ av blancolån/privatlån.
 • 21% uppgav att de har lånat av vänner eller familj.

Vad lägger svenska låntagare pengar på?

Vi ville titta på vad svenska låntagare främst konsumerar. Vi valde att utesluta fasta utgifter som kan vara svåra att göra något åt, så som hyra och livsmedel.

Den kategorin som hamnade högst upp var vardagsresor, och deltagarna la i snitt 1 277 kronor i månaden på den kategorin. Restaurangbesök och take away-mat kom på andra plats, medan semesterresor hamnade på tredje placering.

 1. Vardagsresor 1 277 kr/månad
 2. Restaurangbesök och take away 935 kr/månad
 3. Semesterresor 808 kr/månad
Svenska låntagare spenderar mer på spel än övriga befolkningen

Kategorin spel om pengar hamnade på fjärde plats. Svenska låntagare spenderar cirka 800 kr/månad i snitt på spel om pengar av något slag.

Rikssnittet för samma kategori ligger på strax under 300 kr/månad för hela befolkningen och cirka 500 kr/månaden utslaget på den del av befolkningen som har spelat det senaste året. 

Källa: Omsättning på spelmarknaden

Grundläggande ekonomiska kunskaper

Inom lånebranschen förekommer en del begrepp och fenomen som kan vara bra att ha koll på. Saker som exempelvis ränta och inflation. Vi var nyfikna på hur kunskapen runt grundläggande ekonomi ser ut bland de svenska låntagarna.

Därför fick deltagarna svara på två frågor om ekonomi.

Fråga om ränta

Den första frågan handlade om hur mycket pengarna ökar när du placerar dem på ett sparkonto med en viss ränta. Endast 47% av deltagarna kunde svara rätt på frågan. Det var även stor skillnad mellan män och kvinnor i antalet rätta svar.

Fråga om ränta kopplat till inflation

​Den andra ekonomifrågan berörde ränta på ett sparkonto i förhållande till en ökad inflation. Här svarade 53% av deltagarna rätt på frågan. Men även här var det stor skillnad mellan kvinnor och män.​

Svårt med grundläggande ekonomi

I juni 2023 presenterade Finansinspektionen resultatet från en undersökning som visade på att en av fyra svenskar saknar grundläggande kunskaper om ekonomi. 

Svenska låntagares beteende gällande spel om pengar

Casinofebers huvudfokus är spel om pengar och framför allt casino. Därför ville vi såklart fördjupa oss i svenska låntagares vanor och upplevelser när det kommer till just spel om pengar.

Då det inte var ett krav att ha spelat om pengar för att få delta i undersökningen var det färre personer som svarade på dessa frågor. Totalt var det 655 personer som angav att de spenderade pengar på hasardspel varje månad.

Svenska Spel – mest spelade spelbolaget

Vi bad deltagarna att svara på vilken eller vilka spelsajter de hade använt sig av under de senaste 12 månaderna. Över hälften angav att de hade spelat hos Svenska Spel.

Svenska spel är inte enbart ett casino utan erbjuder även annat. Exempelvis kan du där skrapa digitala trisslotter, spela på Lotto och Keno eller Stryktipset.

Spelinspektionens undersökning Allmänheten om spel visar på att just lotterier och nummerspel är de mest spelade spelen. Vilket förmodligen är en förklaring till varför Svenska Spel är det mest spelade spelbolaget. ​

Privatlån och spel om pengar

Vi ville undersöka närmare om spel om pengar hade någon påverkan på möjligheten att få privatlån. Majoriteten uppgav att de inte hade försökt ta ett lån efter att de hade spelat. Men 36% berättade att de inte hade haft några problem med att få privatlån efter att de hade spelat.

49% berättade att de till och med hade blivit kontaktade om att ta någon typ av lån eller avbetalning sedan de hade börjat spela.

Låna pengar till spel och problemspelande

11% av alla som deltog i undersökningen berättade att de under de senaste 12 månaderna har lånat pengar till spel.

Av de som angav att de har känt problem med sitt spelande i någon utsträckning under det senaste året var det dock cirka 57% som berättade att de har lånat pengar för att spela.

Kopplingar mellan privatlån och spel om pengar

Spelbranschen är hett omdebatterad och sedan januari 2019 starkt reglerad i Sverige. Även lånebranschen är en omdebatterad bransch som har sina utmaningar. 

Det var en av anledningarna till att vi valde att titta på konsumtionsvanor hos den delen av befolkningen som har någon typ av privatlån. Vi ville se om det fanns kopplingar mellan de två olika branscherna.

Men vi var också intresserade av att se om svenska låntagares spel- och konsumtionsvanor på något sätt skiljer sig från befolkningen som helhet. 

Studie om ekonomisk hälsa

Folkhälsomyndigheten och Finansinspektionen släppte i januari 2024 en rapport från en undersökning de har utfört som handlar om ekonomisk hälsa. Studien visar på att svenskar överlag har en god finansiell hälsa, men att oron över den ekonomiska situationen har ökat. Undersökningen visade också på att riskspelare ofta även är risksparare.

Källa: Finansiellt välbefinnande och allmän hälsa i Sverige

Insamlingsmetod och analys

Undersökningens fältarbete och analys genomfördes av Reflect Företagsutveckling AB – ett oberoende undersökningsinstitut. Studien genomfördes i en riksrepresentativ webbpanel där 1 000 personer mellan 18 och 65 år besvarade enkäten. För att få svara på enkäten behövde personerna i en urvalsfråga ha angett att de tagit någon typ av privatlån eller handlat på avbetalning under de senaste 12 månaderna.

Totalt tillfrågades 15 614 personer i panelen, varav 4 480 valde att delta (och därmed först då fick veta vad enkäten handlade om). Andelen tillfrågade svenskar som uppfyllde kriterierna ovan (privatlån/köp på avbetalning) var 1 068 / 4 399 = 24%.

Se vår fullständiga rapport nedan:

Innehållsansvarig

Alexandra har arbetat med content inom casinobranschen sedan 2016. Är det något hon har koll på så är det just casino. Hon levererar allt ifrån guider om hur du spelar säkert till recensioner av de senaste casinosidorna.