Annonsinformation

UK Gambling Commission och Spelinspektionen i samarbete

UK Gambling Commission och Spelinspektionen i samarbete

Nyheter från Spelinspektionen

Förra veckan hade Spelinspektionen mycket på gång. Flera beslut och nyheter meddelades till pressen, bland annat om nytt licenserat spelbolag, informationsutbyte med ett annat land och avslag på överklagande. Läs sammanfattning på förra veckans nyheter.

Spelinspektionen i samarbete med Storbritannien

Det har skett en överenskommelse mellan UK Gambling Commission och Spelinspektionen, meddelar den svenska myndigheten den 27:e november 2019. Det skapades en överenskommelse med syftet att underlätta kommunikation och främja informationsbyte mellan myndigheterna. Spelinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg säger följande om nya samarbetet:

Detta är ett viktigt avtal för oss då vi har gemensamt intresse på många områden. Genom att öppna kommunikationskanalerna mellan myndigheterna blir vi starkare i vår tillsynsverksamhet.

Tidigare i år ingick Spelinspektionen samarbete med Malta Gaming Authority och Gibraltar Gambling Division.

Nytt beslut för ny licensinnehavare

Spelinspektionen meddelade den 22:e november att de har godkänt ett nytt bolag för svensk spellicens. Från och med dagen tidigare har Romix Limited licens för att bedriva verksamhet till Sverige och svenska spelare.

Just nu är det 93 aktiva licenser. Detta inkluderar inte de aktörer som hanterar föreningslotter och liknande allmännyttiga spel.

Safenets överklagan avslås

Den 12:e november meddelade Spelinspektionen att Förvaltningsrätten har avslagit Safenet Limiteds överklagan av den tidigare beslutade återkallelsen av bolagets licens. Licenserna återkallades med omedelbar verkan den 17:e juni 2019. Bland licenserna fanns det omtalande online casinot ninjacasino.com med samt Spellandet.com.

Tidigare i år kontrollerade Spelinspektionen licensinnehavaren Safenets verksamhet och såg ett flertal regelbrott mot licensens krav. Det var brott som hade stor betydelse för konsumentskyddet och för arbetet mot penningtvätt. Spelbolaget vidtog inte tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Safenet överklagade Spelinspektionens beslut och tog saken till Förvaltningsrätten. Nu meddelar rätten att överklagan fått avslag och det betyder att Safenet inte får fortsätta bedriva spelverksamheten i Sverige. Spelinspektionen välkomnar Förvaltningsrättens beslut och menar att det har stor betydelse för den omreglerade spelmarknaden i Sverige.

Senast uppdaterad: 12 dec 2019