Annonsinformation

Svenska Spelmyndigheten släpper rapport

Svenska Spelmyndigheten släpper rapport

Spelinspektionen redovisar verksamheten

Spelinspektionen är på uppdrag av regeringen att se till att den lagstiftning och regler för spelmarknaden följs av licensinnehavare. Nu har de fått i uppdrag av just regeringen att redovisa sin verksamhet och hur de har gått efter några månader med den nya licensen. Vi tar del av rapporten.

Den svenska myndigheten för spel- och kasinoverksamhet i Sverige, Spelinspektionen har haft ett stort uppdrag det här året. Det var nämligen i januari 2019 som en ny lagstiftning träddes i kraft för en bättre och mer reglerad spelmarknad. Spelinspektionen ska sköta allt på marknaden, inklusive ansökningar om licens, tillsyn, förbereda åtgärder och så vidare. Under sommaren fick myndigheten i uppdrag av regeringen att redovisa sin verksamhet. Detta är resultatet:

Uppdrag från regeringen

Spelinspektionen ska på uppdrag från svenska regeringen att redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra aktiviteter som myndigheten har genomfört under året. Detta för att säkerställa efterlevnaden av spellagen som infördes den 1:a januari 2019. Spelinspektionen har inte haft ett helt lätt år då lagen varit ny för både myndigheten och spelbolagen. Även att merparten av de tillsynsobjekt för myndigheten är helt nya för i år. Med det sagt kan vi se resultaten i en rapport på 27 sidor.

28 av 40 beslut har tagits

Det finns väldigt mycket information i rapporten om hur Spelinspektionen har arbetat med efterlevnaden av spellagen. Vad som väcker intresse från redovisningsrapporten är till exempel att drygt 40 tillsynsärenden har påbörjats varav 28 har avslutats och tagit beslut i.

Det går också att se att den nya regleringen av den svenska spelmarknaden har haft effekt och att myndigheten ser stor angelägenhet att fortsätta sitt effektiva arbete med tillsynsåtgärder. Spelinspektionen meddelar också i rapporten att de varit delaktiga i ett antal stora konferenser och möten, samt att det är deras ambition att fortsätta kombinera tillsynen med information, dialog och samverkan.

Vilka är Spelinspektionen?

Spelinspektionen, tidigare Lotterinämnden, är en myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan form av spelverksamhet i Sverige utövas enligt lagen, säkert och tillförlitligt. Målet med myndigheten är en sund och säker marknad där efterfrågan på spel ges under kontrollerade former.

Senast uppdaterad: 19 aug 2023