Annonsinformation

Spellicensutredningen i korthet: En omreglerad spelmarknad

Spellicensutredningen i korthet: En omreglerad spelmarknad

Denna nyhet är skriven innan Sverige fick en ny spelreglering.

En rykande färsk nyhet i casinovärlden online är spellicensutredningen som nyligen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med den här utredningen är något som berör alla spelare, oavsett om man är helt ny eller gammal veteranare på casinospel online. Man vill helt enkelt hitta ett pålitligt sätt att reglera spelmarknaden på ett sätt som syftar till att öka säkerheten för spelarna. Ett ökat konsumentskydd, tydliga förutsättningar och hög säkerhet är de punkter som främst behandlas - punkter som är viktiga för alla som vistas på virtuella casinon idag.

Utredningens början

Detta är faktiskt ingenting som har kommit på tapeten nyligen, utan det var redan i september 2015 som man tog beslutet att påbörja en utredning gällande bestämmelser och reglering av spel på nätet i förmån till spelarna för att öka säkerheten. Även Lotteriinspektionen har varit delaktiga i det omfattande arbete som har går under namnet "Spellicensutredningen".

En tungt bidragande orsak till utredningen är det faktum att de mest väsentliga delarna ur Lotterilagen lagstadgades år 1939. Inte nog med det så syftar Lotterilagen givetvis till att reglera landbaserade casinon, något som inte alls överensstämmer med situationen idag. Med tanke på att det övergripande spelandet på casinon idag sker online är dessa lagar alltså inte alls uppdaterade efter nuvarande situation.

Här följer några av de viktigaste förslagen ur utredningen:

Förslag till spellag

Här menar man att alla typer av spel om pengar ska bedrivas på ett sunt och säkert sätt under statlig kontroll. Man vill att svenskarna ska spela måttligt, få ta del av ett högt konsumentskydd samt begränsa olika aspekter av negativa konsekvenser som ett överdrivet spelande kan medföra.

Förslag till lag om skatt på spel

Det här förslaget syftar till att en speciell spelskatt ska betalas till staten vid spel om pengar. Förslaget lyder att den skattskyldige (casinot) blir betalningsskyldig i samband med att en insats tas emot av en spelare. Skattesatsen föreslås motsvara 18% av mottagen insats.

Förslag till lag om ändring i kameraövervakningslagen

Det här är ett förslag som syftar till att förebygga brott samt lösa tvister som kan uppstå mellan ett casino och en spelare.

Förslag till förordning om ändring i förordningen om belastningsregister

Här menar man att Spelmyndighetens direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret gällande licensprövning ska begränsas avsevärt. Denna förordning kommer faktiskt att träda i kraft i juli 2018.

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Här menar man att alla verksamheter som bedrivs med stöd av spellagen ska vara skatteskyldiga.

Detta är enbart ett axplock ur den omfattande utredningen. Som vi kan se handlar det främst om att införa ett krav på skatteskyldighet för de casinon som tillhandahålls i Sverige, oavsett om det gäller ett svenskt casino eller ett utländskt sådant. Vidare syftar utredningen till att skydda spelarna från bedragare och för att minska olika typer av spelmissbruk. I det stora hela kan förslagen sammanfattas som ett ökat ansvarstagande från alla berörda parter - något som är gynnsamt för alla i det långa loppet.

Det har gjorts ett flertal utredningar under åren, men eftersom att dett här är en enorm marknad som ständigt utvecklas är det svårt att hinna med att reglera marknaden på ett korrekt sätt. Denna nya utredning syftar därför till att vara så pass heltäckande som möjligt.

Nuvarande förändringsansats

Trots att det tidigare har gjorts flera olika regleringar av spelmarknaden så råder det ändå full acceptans för att vår nuvarande spelreglering måste moderniseras inom snar framtid. De regleringar som finns idag är inte anpassade till den omfattande digitalisering som är en realitet idag. En situation med licensierade casinon och ett upphävt monopol skulle inte bara gynna statens skatteintäkter utan även spelarna som kommer kunna känna en större trygghet vid spel hos just dessa då det kommer krävas omfattande regler att följa för att klara av en licens. Med just detta i åtanke finns det några nyckelfrågor som man lyfter fram:

  1. ta hänsyn till de tekniska och samhälleliga förändringar som redan har gjorts
  2. lämna förslag som på bästa sätt tillgodoser den eftersträvade kanaliseringen
  3. i största möjliga utsträckning inte ändra på sådant som anses vara välfungerande, främst i en redan omreglerad miljö
  4. förslagen ska grundas på evidens, där sådan finns att tillgå

Dessa ansatser visar på att man inte vill röra om i grytan där det inte är absolut nödvändigt. Dock kommer vi inte ifrån det faktum att en så pass omfattande marknad som spel online har kommit att utvecklas till kräver moderna justeringar för att klargöra rättigheter och skyldigheter för alla inblandade. Det säger sig självt att en lag från 1939 inte kan vara aktuell i vårt informationssamhälle där man i gigantisk utsträckning väljer att digitalisera tillvaron - både på gott och ont. Det är med andra ord en absolut nödvändighet att den här typen av utredningar faktiskt inträffar med jämna mellanrum, i synnerhet med tanke på att marknaden tenderar att utvecklas i en rasande fart.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den här utredningen i stor utsträckning handlar om rättigheter för vanliga spelare och skyldigheter för de som bedriver verksamhet inom berört område.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023