Annonsinformation

Spelinspektionen kvartalsrapport: 6,4 miljarder omsatt

Spelinspektionen kvartalsrapport: 6,4 miljarder omsatt

Ökade med 3,2%

Nu har Spelinspektionen släppt ytterligare information och statistik om svenska spelmarknadens status. I ny rapport meddelar myndigheten om att den svenska reglerade marknaden växte med 3,2 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet tidigare.

Spelinspektionen är den myndigheten som ser till att lagen om spelverksamhet i Sverige följs. Det är också en organisation som kontinuerligt samlar in information, utför statistik och rapporterar om den svenska spelmarknaden. Uppgifter om omsättning för spel för allmännyttiga ändamål samlas genom enkätundersökningar.

Nu har det andra kvartalet år 2019 avslutas och ny rapport har kommit till allmänhetens förfogande. Här nedan går vi igenom steg för steg om den nya statistiken.

Svenska spelmarknaden 6,4 miljarder i nettoomsättning

Uppgifterna om den svenska spelmarknadens nettoomsättning kommer från uppgifter från Skatteverket om beslutad skatt och uppgick till 6,4 miljarder kronor andra kvartalet. Under år 2019 första kvartal var nettoomsättning drygt 6,2 miljarder kronor. Det betyder en tillväxt på 3,2 procent jämfört med kvartalet innan. Siffran gäller för den reglerande marknaden, det vill säga spelbolag med svensk licens.

I augusti 2019 räknade Spelinspektionen till 86 bolag som har aktiva licenser för den svenska spelmarknaden. I räkningen ingår inte licenser för allmännyttiga ändamål.

Siffror till statistiken

Den svenska marknaden är uppdelad efter olika licenstyper. Statistik finns också på nettoomsättning för diverse speltyp, enligt följande: (MSEK, nettoomsättning för kvartal 1 2019 / kvartal 2 2019)

  • Kommersiellt onlinespel och vadhållning: 3 356 / 3 450
  • Statligt lotteri och värdeautomatspel: 1 420 / 1 413
  • Statligt kasinospel (Casino Cosmopol): 234 / 245
  • Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier: 838 / 925
  • Landbaserat kommersiellt spel (restaurangkasino): 47 / 50

Stor ökning på antal avstängda personer

Spelinspektionen har också sett över sitt nationella självavstängningsregister via Spelpaus.se. När det andra kvartalet i år höll på att avslutas visade det sig att nästan 37 520 människor själva stängt av sig via tjänsten. Myndigheten kontrollerade återigen vid slutet av Augusti, det vill säga cirka två månader efter andra kvartalets utgång, var siffra drygt 39 000 personer.

Spelinspektionen rapporterade denna statistik den 21:a augusti 2019. Uppgifter är preliminära och kommer att justeras i framtiden.

Senast uppdaterad: 6 sep 2019