Annonsinformation

Spelinspektionen får utökade resurser

Spelinspektionen får utökade resurser

Resursförstärkning ska göra spelmarknaden tryggare

Regeringens vårbudget är skapad och i den står en resursförstärkning till Spelinspektionen. I år har den svenska myndigheten som har tillsyn över spelmarknaden nämligen fått in ett ovanligt högt antal ansökningar om speltillstånd. Inte minst för att nuvarande spellicenser från 2019 är på väg att löpa ut. Men också för att Sverige i sommar inför ett helt nytt tillståndskrav för spelprogramvara.

Vårändringsbudgeten i korthet:

  • Regeringen och Sverigedemokraternas budgetförslag ger en större budget till Spelinspektionen än tidigare avsett.
  • De extra medlen för 2023 uppgår till ca 2.4 miljoner kr.
  • Medlen avser förhindra kriminalitet, olicensierat spel, matchfixning och problemspelande.

Ska stärka konsumentskyddet

De extra medlen syftar till att hjälpa Spelinspektionen skapa en tryggare spelmarknad och motverka olicensierat spel. Att bibehålla en säker spelmarknad är en av Spelinspektionens huvuduppgifter. I ett pressmeddelande från Spelinspektionen poängterade Angelika Bengtsson, idrottspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, det viktiga i att stoppa olicensierat spel:

”En aktiv tillsyn av spelmarknaden behövs för att bekämpa kriminell verksamhet och skydda utsatta grupper.”

Bengtsson fortsatte att förklara att olicensierat spel minskar skatteintäkterna, skapar problem i samhället och är nära relaterat till matchfixning.

Olicensierade spelbolag ska utestängas

För att tillhandahålla spel i Sverige, och nu även spelprogramvara, ställs det höga krav på spelbolag som ansöker om tillstånd. Utöver att kunna bevisa att spelen är rättvist designade lyder spelbolagen under omsorgsplikt och måste ta en aktiv roll i spelansvarsarbetet.

Trots många licensierade bolag finns det fortfarande ett problem med olicensierade spelbolag. Finansministern Niklas Wykman menar på att dessa är skadliga och ”ska bort från spelmarknaden”. Utökade resurser och nya tillsynsverktyg är saker som ska hjälpa till med just det ändamålet.

Europeiskt samarbete för att motverka olagligt spel

Resursförstärkningen till Spelinspektionen kommer tätt inpå ett nytt samarbete mellan 36 europeiska spelmyndigheter. Den svenska myndigheten är en del av Gaming Regulators European Forum (GREF) som nu avser öka informationsutbytet mellan respektive land och informera spelare om riskerna med olicensierat spel.

Enligt Spelinspektionen kommer det europeiska samarbetet göra det säkrare, mer rättvist och bättre för såväl spelare som licenshavande spelbolag.

Innehållsansvarig

Jag är en smålänning som i Uppsala läste mig till en master i retorik. Detta eftersom att jag älskar att läsa texter extremt noga, att tänka på kontextens makt, samt att skilja lögn från sanning, där dessa verkar gå in i varandra. Annars gillar jag italiensk fotboll.

Senast uppdaterad: 23 aug 2023