Annonsinformation

NetEnt ska vara helt jämställt till år 2020

NetEnt ska vara helt jämställt till år 2020

Denna nyhet är skriven innan Sverige fick en ny spelreglering.

NetEnt släppte idag ett pressmeddelande, passande precis nu efter internationella kvinnodagen, där man tydligt framhäver sitt jämställdhetsmål att man ska ha 50 % kvinnor och 50% män i företaget, alla team, osv, år 2020. Detta mål kommer att nås genom ett antal arbetsgrupper, policies och utbildningar. Idag har NetEnt kontor i 7 olika länder med 50 olika nationaliteter representerade. Idag ligger ration på könsfördelningen på 39/61 med övervikt på män. Detta innebär att NetEnts mål att uppnå 50/50 till år 2020 är långt ifrån ouppnåelig, men kräver såklart en hel del arbete. Vi ställer oss såklart bakom NetEnts mål och håller tummarna för att de når upp till det med råge.

Arbetssättet hos NetEnt för att uppnå målet:

  • Jämställdhetsgrupper: Ett antal anställda ska träffas kontinuerligt för att diskutera frågor rörande jämställdhet.
  • Utarbeta policies där jämställdhet (såklart inte bara kön) står i fokus
  • Uppföljning av statistiken kring framsteg i arbetet
  • Öka medvetenhetsgraden hos de anställda genom utbildning
  • Självklart kommer arbetet att integreras med rekryteringsprocessen
  • Lyft fram föredömen i form av förebilder
  • Kommunicera målet tydligt i externa kanaler

“It’s not a zero-sum game, but a win-win that will result in more opportunity and more happiness for everybody.” – Michael Kimmel

Senast uppdaterad: 19 aug 2023