Annonsinformation

Ett år efter nya licensen - vad har hänt?

Ett år efter nya licensen - vad har hänt?

Vi utvärderar första året med spellicens i Sverige

Nu har det gått cirka ett år efter att den nya, reglerade licensen började gälla. Det var en stor omvälvning för spelmarknaden, myndigheten och spelare. Trots det skulle den nya licensen hjälpa medborgare som spelar att spela mer ansvarsfullt, på godkända bolag och hindra utnyttjande av verksamheten, exempelvis matchfixning. Nu, efter första året, kan vi se att det skett en del ändringar.

Fler licensierade bolag

Innan licensen började gälla, den 1a januari 2019, kunde spelbolag ansöka om att bli godkända för licensen. Det resulterade i ett gäng företag, över 50 stycken, som direkt kunde erbjuda spel inom given kategori. Under årets gång har dock fler bolag blivit godkända licensen. Just nu har 94 bolag aktiva licenser och den här siffran inkluderar inte spel för allmännyttiga ändamål som exempelvis föreningslotterier.

  • 68 licenser för onlinespel och vadhållning
  • 22 licenser för landbaserat kommersiellt spel
  • 2 licenser för spel på fartyg i internationell trafik
  • 2 licenser för statligt spel

(Siffror från 1:a januari 2020)

Återtagna licenser och sanktioner

Det finns bolag som blivit godkända under året och det finns spelverksamheter som fått sina licenser återtagna. Spelinspektionen har dragit in fyra stycken licenser och sammanlagt delat ut 25 varningar och sanktionsavgifter.

Åtta spelbolag har riktat sig till svenska spelare utan att ha den nya svensk licensen. Det är inte tillåtet och Spelinspektionen har i samband med detta delat ut förbud att tillhandahåll spel för samtliga bolag.

Nya föreskrifter och förslag

Just nu händer det en del korrigeringar av spellagen. Det kommer både från myndigheten själva och Riksdagen.

Riksdagen har beslutat om vissa ändringar för att åtgärda penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta sker under penningtvättslagen och kommer från EU:s så kallade femte penningtvättsdirektiv. Det är främst två föreskrifter som ändras.

  • 3 kap. 3 § - licenshavaren ska analysera vilka hämndåtgärder som kan förekomma mot anställda
  • 6 kap. 2 § - kompletteras med ordet "Säkerhetspolisen." Detta eftersom Säkerhetspolisen i och med lagändringarna ges samma rätt som Polismyndigheten att begära in uppgifter från verksamhetsutövare.

Spelinspektionen har också ändrat i föreskrifter om avgifter för tillsyn. Myndigheten föreslår också att en föreskrift om ansökan av licens och tillstånd ska upphävas samt ersättas med en ny. Den nya föreskrifter talar bland annat om att antalet handlingar som begärs in har minskats ner och att ansökningsblanketterna nu finns med som bilagor till föreskriften. Detta skulle i så fall börja gälla 1:a augusti 2020.

Senast uppdaterad: 29 jan 2020