Spelinspektionen söker partner för licenskontroll

Spelinspektionen söker partner för licenskontroll

Licenskontrollerna behöver effektiviseras

Den svenska Spelinspektionen söker nu en partner för att utföra löpande och kommande licenskontroller. Anledningen till detta är att man vill kontrollera befintliga licensägare, samt även de nya som söker licens i framtiden. Att gå igenom bakgrundsinformation samt ägarbild är ett komplicerat arbete som behöver effektiviseras.

Spelinspektionens arbete sedan licensen infördes

Arbetet de första månaderna för Spelinspektionen har varit fokuserat på att dels godkänna nya licenser utifrån de grundkrav som funnits i licenskraven, samt kontrollera och hantera överträdelser. I samband med att licensen trädde i kraft den 1 januari 2019 blev arbetsbelastningen hög då många licensansökningar kom in mot slutet av 2018. En del licensbeslut meddelades under 2018 och flera väntade besked under början av 2019. Samtidigt påbörjades arbetet med att kontrollera att regler uppfylldes på spelmarknaden.

Början på 2019 innebar osäkra riktlinjer för operatörerna då man inte visste hur Spelinspektionen skulle reagera på verksamheten. Vissa regler var dessutom utformade efter bedömning. En av dessa var att annonseringen från operatörerna skulle vara måttfull. Många operatörer undrade vad just ordet måttfull egentligen innebar. I december 2018 stämde Konsumentombudsmannen en operatör för överskridande av måttfull marknadsföring. Detta ärende kommer att avgöras i domstol och blir prejudicerande då det är första gången den nya spellagen provas för detta.

Flera operatörer har fått bötesbelopp utfärdade

Två större speloperatörer har fått bötesbelopp för att inte följt reglerna och vad som gäller kring det svenska systemet för spelblockering, även kallat Spelpaus. I detta system kan spelaren själv exkludera sig för spel under olika tidsperioder. En operatör på den svenska marknaden måste kontrollera spelaren mot detta system. Är spelaren utesluten får spel inte förekomma.

Samarbete med partner hjälper licensarbetet framåt

Spelinspektionens arbete innebär att hantera nya licensansökningar samt att kontrollera befintliga. I denna del ingår mycket bakgrundsinformation och kontroll av operatörernas verksamhet kring bolagskonstruktionen. Enligt vad vi erfar kommer uppdraget att innefatta kontroll av upp emot 50 ärenden. Man söker framförallt information om företagen som äger och driver casinon. Här finns information om bolagets struktur, företagsinformation samt vilka personer som äger bolaget.

Information om vilka som ingår i styrelsen samt adresser till samtliga personer är också data som kommer samlas in. All denna information kommer att ligga som en grund vid nya ansökningar för en spellicens. I detta uppdrag finns även möjlighet att nuvarande licensägare även kontrolleras, och information insamlas på samma grunder.

Insamlande av data för att motverka illegal spelverksamhet

Spelinspektionen startar denna aktivitet för att ytterligare kontrollera spelverksamheten i ett nytt lager av kontroll. Att man bygger upp bakgrundsinformation tyder på att man vill säkerställa att personer bakom speloperatörerna är lagliga. Med information som denna kan Spelinspektionen få reda på ägare samt vilka som sitter i styrelsen. Det blir även känt vilka adresser dessa personer har. Underlaget kommer att visa om dessa även är lagliga eller har ett brottsligt förflutet. Att genomdriva dessa kontroller är viktigt för att motverka illegal spelverksamhet samt att se till att bolagen drivs och ägs av seriösa personer.

Spelinspektionen samarbetar med andra länder

Under 2019 har Spelinspektionen tillkännagett att man startat samarbete med Malta Gaming Authority (MGA), Gambling Commission (GC) i England samt även Gibraltar Gambling Division (GGD). Dessa samarbeten ska leda till att underlätta och effektivisera tillsynen av licensarbetet. Samtliga av dessa spelinspektionsmyndigheter ser positivt på ett samarbete och kommer att utbyta information mellan varandra. Allt för att stärka konsumentskyddet för att ha en sund och rättvis spelmarknad.

Spelinspektionens arbete har bara börjat

Vi ser tydligt att arbetet hos denna myndighet bara har startat och att man nu bygger en helhetsbild av spelmarknaden. Vi tror att fler tillkännagivanden kommer under 2019 som ytterligare stärker och förbättrar spelmarknaden för spelare. 
Publicerad: tors 16 maj 2019 | Uppdaterad: tors 16 maj 2019

Senaste casinonyheterna