Svenskarnas spelvanor - Så mycket spelar svenskar för på casinon

Svenskarnas spelvanor - Så mycket spelar svenskar för på casinon
Publicerad: tors 4 maj 2017 | Uppdaterad: tors 17 jan 2019

Så mycket lägger vi i Sverige på spel

Vi tänkte inleda denna artikel med en sammanfattning om svenskars spelvanor. För att djupdyka i ämnet finns en redogörelse för respektive punkt längre ned på sidan.

Så mycket spelar vi totalt

Under denna rubrik redovisar vi siffror från både den reglerade marknaden samt oreglerade marknaden.
 • Varje svensk över 18 år spelar bort i snitt 2802 kr per år
 • Varje svensk över 18 år spelar i snitt för över 7500 kr per år
 • Två av tre svenskar har spelat de senaste 12 månaderna
 • Av de som spelar har drygt hälften spelat minst en gång per månad
 • Män (51%) spelar något mer än kvinnor (49%)
 • Vanligaste åldersgruppen är mellan 30 - 49 år gamla och bor i större städer

Den oreglerade marknaden

Under denna rubrik redovisar vi uppskattad statistik för den oreglerade marknaden som ej redovisas i Sverige.
 • Man uppskattar att varje svensk över 18 år spelar bort 644 kr på den oreglerade marknaden
 • NetEnt har 32% av nätcasinomarknaden
 • NetEnt serverar långt över 50 000 transaktioner (spel) per minut

Statistik för den reglerade marknaden

Spel som genomförs genom Svenska Spel, Casino Cosmopol, ATG eller något annat statligt reglerat organ i Sverige.
 • I genomsnitt spelar varje svensk över 18 år för 5900 kr (utan utdelade vinster inräknat)
 • i genomsnitt spelar varje svensk över 18 år bort 2158 kr
 • Spel på lotter & lotto-spel står för 34% av den reglerade marknaden
 • Spel på hästar & trav står för 27% av den reglerade marknaden
 • Svenska Spel står för 43% av marknaden
 • ATG står för 28% av omsättningen
 • Casino Cosmopol står för 13% av marknaden
 • Det finns idag fyra fysiska casinon i Sverige som alla ägs av Svenska Spel

Sammanfattning

Att svenskarna spelar allt mer på casinon online har vi redan konstaterat. Här nedan kommer lite statistik som tydligt visar på den genomsnittlige svenskens spelvanor på casino på nätet.
 • De flesta spelare är mellan 30-49 år gamla
 • Män tenderar att spela aningen mer än kvinnor
 • Den genomsnittlige svenskan spelar för cirka 7500 kr per år
 • Två av tre svenskar har spelat någon gång under det senaste 12 månaderna

De olika spelen i Sverige
I Sverige har man länge spelat om pengar på olika sätt, vilket alltid har bedrivits av de statliga organen såsom Svenska Spel, ATG, Casino Cosmopol eller liknande aktörer. I Sverige finns det idag fyra fysiska casinon, nämligen Casino Cosmopol. Dessa casinon är statligt ägda, vilket innebär att alla vinster hamnar direktiv statskassan. Dessa casinon hittar man i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall.

Sedan finns det en oerhörd mängd nya casinon på nätet tillgängliga för svenska spelare, både reglerade och oreglerade sådana. Det är dessa aktörer som den genomsnittlige casinospelaren spenderar mest tid och pengar på. När man spelar på ett nätcasino är det viktigt att ta reda på vad det aktuella casinot har för giltliga licenser. Om man gör en miss på den punkten så kan det stå spelaren dyrt i form av eventuella vinstskatten som ibland måste betalas.

Den allra största aktören på casinomarknaden online är NetEnt, som står för hela 32% av den totala marknaden.

Svenskarnas spelomsättning
Lotteriinspektionen har i uppgift att föra statistik över de svensk spelarnas omsättning på casinospel. Detta är dock ett näst intill omöjligt arbete på grund av den oreglerade marknaden, vilket gör att mörkertalet är enormt. Den reglerade marknaden känner man dock till väldigt väl. Under 2016 låg svenskarnas omsättning på 17 086 miljoner kronor - efter att alla skatter har blivit betalda. Om man slår ut detta på antalet regelbundet aktiva spelare i landet handlar det alltså om en omsättning på 1714 kronor per år, netto. Man uppskattar att den oreglerade spelmarknaden genererar så mycket som 5100 miljoner kronor per år, vilket blir ytterligare 644 kronor per aktiv spelare och år.

Man ser en kraftig ökning av spel på nätcasino och detta är en trend som väntas växa ytterligare under kommande år. Detta har medfört att en hel del lagar och regler har uppdaterats för att passa den moderna svenskens spelbeteende. De lagar som tidigare fanns var nämligen rejält utdaterade.

Spel i Sverige

I Sverige har det varit mycket populärt med olika spel om pengar under en lång tid. Det har dock alltid varit monopol på spel om pengar vilket tillhandahålls av det statliga bolaget Svenska Spel. Man erbjuder även numera olika former av lotterispel, poker och Keno.

Populäraste spelen i Sverige genom tiden är Stryktipset, Europatipset och odds på sport
De populäraste spelen i Sverige har genom tiden alltid varit olika sportspel så som Stryktipset, Europatipset och olika odds på sport. Den andra stora kategorin är spel på trav och galopp vilket tillhandahålls av ATG. Denna aktör har en statlig licens för att bedriva sin verksamhet. På samma vis finns det aktörer som bedriver bingospel, allt regleras dock med statliga licenser. Dessa licenser får man ansöka om hos Lotteriinspektionen som vanligtvis ställer extremt höga krav för att bevilja en spellicens.

Totalt finns det fyra fysiska casinon i Sverige. Dessa kallas för Casino Cosmopol vilka i sin tur är helägda dotterbolag till Svenska Spel Sport & Casino. Man finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Alla fyra casinon erbjuder klassiska bordsspel, poker och en mängd olika spelautomater.

Numera kan man förstås enkelt spela om pengar på internet. Många ifrågasätter därmed om man fortfarande kan tala om ett svenskt spelmonopol. Ofta kan nätbaserade spelaktörer erbjuda betydligt bättre vinstutdelningar, odds, bonusar och överlag mer tillgängliga spel. Allt fler svenskar väljer att spela hos aktörer som inte är registrerade i Sverige. De populäraste spelen är då oddsspel, casino och poker.

Väljer man att spela på nätet kan man dock vara lagligt tvungen att betala vinstskatt på eventuella vinster. Har bolaget en spellicens utfärdad i ett EU eller ESS-land behöver man dock inte betala vinstskatt. Det är på grund av detta som många av de populäraste nätcasinona är baserade på Malta.

Svenska spelmarknaden

Ser man till den reglerade svenska spelmarknaden är det spel på lotter och olika nummerspel som står för den absolut största posten 2015. Bruttoomsättningen för dessa spel är enligt lotteriinspektionen kring 34% av marknaden. Spel på hästar ligger på kring 27% av marknaden. Casinospel står för 14% och diverse vadhållning på sport är 13%. Spel på olika sorters automater är kring 10%. Resterande spel är främst bingo samt olika föreningsspel så som lotterier.

Svenska Spel står för den största bruttoomsättningen med 43% av marknaden
Om man ser till vilka aktörer som tillhandahåller dessa olika spel på den reglerade marknaden är det Svenska Spel som står för den största bruttoomsättningen med kring 43% av den totala marknaden. ATG står för 28% av omsättningen, Casino Cosmopol för kring 13% och Svenska Postkodföreningen för 8% av den totala omsättningen. Övrig omsättning består av olika lotto och bingoaktörer så som folkspel/föreningsspel.

Detta är i sig inte speciellt förvånande då det är dessa stora aktörer som funnits absolut längst tid i Sverige. Eftersom att det råder ett statligt monopol på dessa typer av spel är det förstås dessa stora aktörer som helt dominerar den inhemska marknaden.

Svenskars spelande

Då spelandet förflyttas till internet är det svårt att helt säkert utreda svenskarnas spelvanor
Eftersom att spel om pengar allt mer förflyttas till internet är det aningen svårt att helt säkert utreda svenskarnas spelvanor. Lotteriinspektionen analyserar och bedömer marknaden årligen och mäter framförallt spelandet på den reglerade svenska marknaden. Man mäter då den disponibla inkomsten, alltså den del av inkomsten som inte går till fasta utgifter eller nödvändiga varor och tjänster, och jämför denna med spelmarknadens omsättning. På detta vis får man en relativt god bild av svenskarnas spelkonsumtion.

På en 12 års period mellan 2003 till 2015 kan man se att detta samband har minskat med drygt 2,4% per år. Lotteriinspektionen antar dock inte att svenskarnas spelkonsumtion har minskat utan snarare att konsumtionen har flyttat från den reglerade marknaden till aktörer utanför det svenska spelmonopolet. Denna tes stöds även av det faktum att den reglerade spelmarknadens nettoomsättning minskar med liknande siffror.

Det är även troligt att spel om pengar totalt sett ökat då utbudet på spel på nätet har ökat drastiskt på senare år. Man kan även se att den globala och europeiska omsättningen hos spelbolag ständigt ökar. Det är därmed rimligt att anta att svenskar spelar mer än tidigare överlag.

Svenskars omsättning på spel

Lotteriinspektionen för ständigt statistik över svenskars spelande. Man vet exakt hur mycket som spelas för på den reglerade marknaden. Man anser även att man har en god bild över hur mycket svenskar spelar för på den oreglerade marknaden. Det antas dock vara svårt att veta hur många som spelar på den oreglerade marknaden.

Under 2016 var den totala nettoomsättningen på den svenska reglerade marknaden 17 086 miljoner kronor (mnkr). Detta är alltså omsättningen efter att alla vinster har betalats ut. Delar man upp detta per invånare rör det sig om 1714 kr som man omsatt per år netto. I Sverige är dock de flesta spel endast tillgängliga för personer som är över 18 år. Slår man ut summan på invånare så rör det sig om 2158 kr per person över 18 år. Detta är räknat netto och ser man till bruttoomsättningen, alltså omsättningen innan vinster har betalats ut, är denna totalt 46 716 mnkr för 2016. Delar man upp den per invånare över 18 år är det en summa om 5900 kr per person över året.

Dessutom uppskattar man med att den oreglerade marknaden har en nettoomsättning på 5100 mnkr i Sverige vilket är ytterligare 644 kr per invånare över 18 år i nettoomsättning.

Till detta bör nämnas att långt ifrån alla personer över 18 år i Sverige spelar om pengar. Med andra ord är det snarare en mindre grupp som i realiteten omsätter betydligt högre summor.

Svenska spelare

Efter att den oreglerade marknaden har tagit sig in i Sverige i en allt större utsträckning är det svårt att veta exakt vilka som spelar och för hur mycket. Tidigare hade man genom Lotteriinspektionen en god uppfattning om vilka som spelade - vanligtvis män över 40 år. Detta kan förstås ha sin förklaring i spelutbudet som i Sverige främst har varit spel på trav, fotboll samt olika nummerspel. Av tradition är det fortfarande främst män som spelar på sport i olika former.

Lotteriinspektionen genomför, tillsammans med Novus, regelbundet undersökningar för att få en uppfattning om svenskars spelande. Dessa räknas som kvantitativa undersökningar och genomförs numera över webben genom intervjuer av Novus Sverige grupp. Under 2015 genomfördes 1730 intervjuer, av dessa svarade 1174 personer att de har spelat något spel de senaste 12 månaderna och fick därmed delta i undersökningen. Man har en god bredd och fördelning av deltagare och kan därmed anta att svaren är representativa för hela Sveriges befolkning.

Sammanfattningsvis fastställer undersökningen att drygt två av tre svenskar har spelat de senaste 12 månaderna. Detta är ingen större skillnad med föregående år men en växande trend sett över längre tid. Av de som inte har spelat de senaste 12 månaderna är ointresse eller att man aldrig vann de vanligaste orsakerna till att man inte har spelat.

Allt färre spelar i en fysisk spelbutik än tidigare
Av de som spelat de senaste 12 månaderna spelar drygt hälften minst en gång i månaden eller mer. Det är fler män (38%) som spelar minst en gång i veckan än kvinnor (25%). Undersökningen visar även att det är allt färre som spelar i en fysisk spelbutik än tidigare. Det populäraste trenden är numera spel genom mobilen som tenderar att öka varje år (29% under 2015).

Omkring 48% spelar något spel som tillhandahålls av Svenska Spel. Detta är en nedgång från föregående år och följer en trend där allt mindre väljer att spela på den reglerade svenska marknaden. Nästan ingen som spelar upplever att de har ett problem med sitt spelande men kring 7% menar att de har någon närstående som de upplever spelar för mycket. Detta är siffror som verkar vara ganska oförändrade med tiden.

Rent demografiskt spelar män (51%) något mer än kvinnor (49%). Den vanligaste åldersgruppen som spelar är mellan 30 till 49 år (39%) och den minst vanliga är 18 till 29år (16%). Det är betydligt vanligare att spelare bor i större städer (kring 59%) än i en storstad (ungefär 30%). De som spelar minst bor i glesbygd (omkring 10%)

Globalt Spelande

Allt mer spelas på mobilen snarare än en dator
Enligt H2 Gambling Capital växer det nätbaserade spelandet, i synnerhet spel på olika spelautomater. Man menar även att det allt mer spelas på mobilen snarare än en dator (29% under 2015). Den totala vinsten som alla nätbaserade spelbolag tillsammans har tjänat är omkring 35 miljarder euro. Av detta står casinospel för 7,7 miljarder euro under 2015. Man räknar med att detta kommer att öka med kring 10% årligen åtminstone fram till år 2020. Den största delen onlinespel är fortfarande olika oddsspel som står för kring 48% av marknaden.

Den absolut största spelleverantören vad gäller nätcasinon i Europa är svenska NetEnt. De beräknas ha kring 32% av marknaden mycket tack vare sina mycket populära spelautomater. Under 2015 hanterade NetEnt totalt 27,7 miljarder speltransaktioner på sina drygt 200 olika spelautomater som de tillhandahåller. Detta är alltså över 50 000 transaktioner i minuten, varav 87% av dessa berör olika spelautomater och resterande 13% berör bordsspel och andra spel.

Källor

 • Statens offentliga utredningar (SOU 2017:30)
 • H2 Gambling Capital (http://h2gc.com)
 • Lotteriinspektionen (https://www.lotteriinspektionen.se/om-oss/statistik)
 • Lotteriinspektionen (https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/statistik/enkatundersokning/novus-rapport-allmanheten-om-spel_okt-2016.pdf)
 • Net Entertainment (https://www.netent.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/NetEnt-Annual-Report-2015-1.pdf)

Populära casinon

Ingen registrering
5 minuters uttag
18+ | Regler & villkor gäller | Spela ansvarsfullt | www.stodlinjen.se
3 000 kronor Bonus
50 Free spins
18+ | Regler & villkor gäller | Spela ansvarsfullt | www.stodlinjen.se
4 000 kronor Bonus
30 Free spins
18+ | Regler & villkor gäller | Spela ansvarsfullt | www.stodlinjen.se | Min. insättning 100 kr | 15x oms.krav | Bonusen är giltig i 60 dagar
Ingen registrering
0 Free spins
18+ | Regler & villkor gäller | Spela ansvarsfullt | www.stodlinjen.se
500 kronor Bonus
0 Free spins
18+ | Regler & villkor gäller | Spela ansvarsfullt | www.stodlinjen.se
200 kronor Bonus
0 Free spins
18+ | Regler & villkor gäller | Spela ansvarsfullt | www.stodlinjen.se | Min. insättning 200 kr | 1x oms.krav | Gäller nya insättande kunder | 50 kr max. bet
Alla Casinon

Senaste nytt i bloggen

Alla casinonyheter

CasinoFeber.se är en obunden jämförelsesajt för casinon på nätet. Informationen på sajten är ämnad för underhållning och utbildning. Tredje part kan ändra eller avbryta bonusar/erbjudanden och CasinoFeber kan ej hållas ansvariga för felaktig information. Erbjudanden gäller enbart personer över 18 år som är bosatta i Sverige. Var vänlig läs regler och villkor hos respektive casino innan du registrerar dig eller tackar ja till en bonus. Spela ansvarsfullt.

Copyright © 2020 CasinoFeber